chè thái nguyên, che la bằng, che thai nguyen, che la bang
qc2
Bằng khen

Chè Sen

CHÈ SEN
Đăng ngày 24-07-2013 12:48:00 AM
Giá : 3 000 000 VND
Giá: 1.500.000 – 3.000.000 đ/kg Quy cách sản phẩm: đóng gói hút chân không 100g, 200g, 500g