Trang chủ »

Trà sen


 • CHÈ SEN

  Giá: 3.000.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Mã sản phẩm: CS Giá: 1.500.000 – 3.000.000 đ/kg Quy cách sản phẩm: đóng gói hút chân không 100g, 200g, 500g

  CHÈ SEN CHÈ SEN

  3.000.000 đ

 • CHÈ SEN

  Giá: 3.000.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Mã sản phẩm: CS Giá: 1.500.000 – 3.000.000 đ/kg Quy cách sản phẩm: đóng gói hút chân không 100g, 200g, 500g

  CHÈ SEN

  CHÈ SEN

  Mã sản phẩm: CS Giá: 1.500.000 – 3.000.000 đ/kg Quy cách sản phẩm: đóng gói hút chân không 100g, 200g, 500g

  3.000.000 đ


 

 

Sản phẩm đã xem