Trang chủ »

Búp chè vàng


  • BÚP CHÈ VÀNG GÓI 500G - 225.000 VNĐ

    Giá: 225.000 đ

    Tình trạng: Còn hàng

    Thông tin sản phẩm
    Búp chè vàng là sản phẩm đặc biệt của Thái Nguyên, cảm hứng lấy tên từ lễ hội văn hóa trà. “Búp Chè Vàng” đã trở thành một thương hiệu lớn đối với thị trường sau khi Festival kết thúc.

    BÚP CHÈ VÀNG GÓI 500G - 225.000 VNĐ BÚP CHÈ VÀNG GÓI 500G - 225.000 VNĐ

    225.000 đ

  • BÚP CHÈ VÀNG GÓI 500G - 225.000 VNĐ

    Giá: 225.000 đ

    Tình trạng: Còn hàng

    Thông tin sản phẩm
    Búp chè vàng là sản phẩm đặc biệt của Thái Nguyên, cảm hứng lấy tên từ lễ hội văn hóa trà. “Búp Chè Vàng” đã trở thành một thương hiệu lớn đối với thị trường sau khi Festival kết thúc.

    BÚP CHÈ VÀNG GÓI 500G - 225.000 VNĐ

    BÚP CHÈ VÀNG GÓI 500G - 225.000 VNĐ

    Búp chè vàng là sản phẩm đặc biệt của Thái Nguyên, cảm hứng lấy tên từ lễ hội văn hóa trà. “Búp Chè Vàng” đã trở thành một thương hiệu lớn đối với thị trường sau khi Festival kết thúc.

    225.000 đ


 

 

Sản phẩm đã xem